ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                           Μαρούσι,30/05/2022

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,400/1618                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Γενική Διεύθυνση

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για το σέρβις υπηρεσιακού οχήματος skoda oktavia 1600κυβικά, μοντέλο 2007, 75.000χλμ. εργασίες αντλία βενζίνης, μπουζί 4χ6.05, λάδια 4 λιτρα, φίλτρα a/c, λαδιού, αέρος, βαλβολίνη ιχ 10.75, φούσκα μπιλιοφόρου έξω σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. εισηγ, 400/1618/26/05/2022) . Προυπολογισμός 530,00 συν Φ.Π.Α

 

   

   

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές με σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εώς την 06/06/2022 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 400/1618. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Περάκη Βάσω   210-6868089.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος