ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           ΛΨΨ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Αναρτητέο στο site OAKA Ω5Ν469Η3Π-1ΗΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 09/05/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος ΜιχαλόπουλοςΑΑ                                    Αριθμ. Πρωτ. : 339/3066

ΤΗΛ :210-68 68 0760-6834569                                                    

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                      22PROC010511768

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής κλειστών(με φάκελο) οικονομικών προσφορών για την Παρουσίαση του νέου λογότυπου Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» & Δημιουργία Εκδήλωσης για την ανακοίνωση του Νέου Επίσημου Λογότυπου Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» (εισηγ. 3066 & με  ημερομηνία υποβολής έως 13.05.2022), προϋπολογισμού 10.000,00€  πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την

Παρουσίαση του νέου λογότυπου του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και την δημιουργία εκδήλωσης για την ανακοίνωση του νέου επίσημου λογότυπου Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης».

 

 

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 13.05.2022 & ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα Δευτέρα (16.05.2022 & ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 339/3066.

Πληροφορίες για τις χαρακτηριστικά της Παρουσίασης και Εκδηλώσεως, κ. Αδαμαντία Χατζημανώλη,

τηλ: 210 68 68 171

 

 

    

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ