ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,03/04/2022

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,301/3171                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Γενική Διεύθυνση

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια του παρακάτω ηλεκτρολογικού υλικού , Α/Α          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1   ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 1Ρ 40A 240V        1

2   ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Ρ 40Α 30 mA ΤΥΠΟΣ Αe       3

3   ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ C32A 6κA       1

4   ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ C25A 6Κα      2

5   ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ C10A 6Κα      3

6   ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ C16 6κΑ         2

7   ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Ρ C20A 6Κα      1

8   ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2Ρ C40A 6Κα        1

9   ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2Ρ C40A 6Κα        1

10 ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED 230 VAe ΚΟΚΚΙΝΗ            3

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ 24Μ ΙΡ40 35cmX25cm  1

12 ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 10mm2          2 ΜΕΤΡΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ 2 ΜΕΤΡΑ ΜΠΛΕ

13 ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 6mm2            2 ΜΕΤΡΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ 2 ΜΕΤΡΑ ΜΠΛΕ

14 ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 4mm2            2 ΜΕΤΡΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ 2 ΜΕΤΡΑ ΜΠΛΕ

15 ΓΕΦΥΡΑ ΦΑΣΗΣ ΜΠΑΡΑ 1Ρ 12Χ10 mm2 63A 1

16 ΤΑΙΝΙΑ LED 48w/m 24VDC     15 ΜΕΤΡΑ σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (αρ. εισηγ,301/3171/19/05/2022) .

 

   

   

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 11/05/22 και εώς ώρα 13:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 301/3171. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K Μεταξά Γρ.  210-6834762.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος