ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                   Μαρούσι,      03/05/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντώνης Μιχαλόπουλος                                     Αριθμ.Πρωτ.: 329/3299

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Πρασίνου – Τεχνικών Υπηρεσιών                       

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  υλικών άρδευσης,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Πρασίνου

(εισήγηση 3299  έως 13.05.22), προϋπολογισμού 900,00€ πλέον Φ.Π.Α. .

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  ειδών   :

   

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα
1 Εκτοξευτήρες γραναζωτοί Hunter PGP  ¾ 30
2 Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ16

3

200 ΜΕΤΡΑ
3 Μεταλλικά ρακόρ  1″ (ΑΡΣΕΝΙΚΑ+ΘΗΛΥΚΑ) 15 + 15 ΜΕΤΡΑ
4 Σφικτήρες βαρέως τύπου  1“ 30
5 Πηνία ηλεκτροβάνας DC Latching 10
6 Στεγανωτικά clips καλωδίων 40
7 Προγραμματιστές άρδευσης DC 1 στάσης  Β.Τ. (Bluthooth) 4

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

 e-mail: supplies@oaka.gr . Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 13/05/22 και μέχρι ώρα 14:30. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 329/3299.

 

                                                            O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ