ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 7 Απριλίου  2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 242/3059

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     

                                         22PROC010344723

                                                                                                   

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Συλλεκτικού Σκληρόδετου  Λευκώματος  ‘’Αρχαία Στάδια’’και Συλλεκτική  Σκληρόδετη    κασετίνα Ο.Α.Κ.Α για τις ανάγκες   του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων     (εισηγ,3059 έως 12.04.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  :

100 τεμ. Συλλεκτικό Σκληρόδετο Λεύκωμα «Αρχαία Στάδια» (εκδ. Ιανος) εις την Ελληνική Γλώσσα. Διάσταση 31cmx30cmx3cm

100τεμ. κασετίνες πολυτελείας σκληρόδετες με εκτύπωση χρυσοτυπίας το λογότυπο του ΟΑΚΑ.

Και  πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της Κασετίνας:

 

Σχήμα 33 cm πλάτος Χ 32 cm ύψος X 4 cm βάθος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 12/04/2022 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 242/3059. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 13/04/2022 , ημέρα Τετάρτη  στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 6.650,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Α. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ     τηλ.    210- 6834960 .

 

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                   ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ