ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,16 Μαρτίου  2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 177/0100

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                            

                                                                                                   

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια DVD SLAT για ηλεκτρονική πλάκα αφής   για τις ανάγκες   στις κολυμβητικές δεξαμενές του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητήριου     (εισηγ,0100 έως 23.03.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  :

30 τεμ. DVD SLAT για ηλεκτρονική πλάκα αφής   omega (χρώμα μαύρο ) για την αντικατάσταση λωρίδων από το σύστημα χρονομέτρησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 23/03/2022 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 177/0100. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 24/03/2022 , ημέρα Πέμπτη   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 1.200,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ   τηλ.    210- 6868450 .

 

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ