ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 26.04.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,8558. έως 09.05.13)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για την επιβεβαιωτική διαδικασία της χοριακής γοναδιοτροπίνης, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 10 τεμ. hCG Immulite kit (cod. LKCG1).
  • 3 τεμ. Substrate Module Immulite (cod. LSUBX).
  • 3 τεμ. Tri level Control Immulite (cod. CON6).
  • 5τεμ. Probe wash Module (cod. LPWS).
  • 5τεμ. Probe Cleaning Kit (cod. LKPM).
  • 1τεμ. Immulite Sam. Dil. HCG(cod. LCGZ).

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου IMMULITE).

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου για το 1ο Εξάμηνο του 2013 και η παράδοση θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 09.05.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 216/8558.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ