ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 28 Φεβρουαρίου  2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 119/3152

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                             

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού     ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ,3152 έως 10.03.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  ειδών   :

  

STARTES S2 500
STARTERS S10 500
ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 18WATT/840 4 KOYTEΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΡΑΓΑΣ 100H 1ΕΞ. 1Μ 10
ΜΠΛΟΚ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ

1NORMAL OPEN

1 NORMAL CLOSE

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:supplies@oaka.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 10/03/22 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 119/3152.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   Γ.ΜΕΤΑΞΑΣ     τηλ.    210- 6868450 & 210 -6834762 .

 

 

                                                            O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                   ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ