ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου  2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 109/3118

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                            

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ανταλλακτικών για καζανάκια   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ,3118 έως 1.03.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  ειδών   :

  

σιφόνι 1 1/4’ χ φ32 spek aπλο 50
φλοτέρ β.τ ένα για όλα 3/8’ – 1/2’ 30
μπουτον για μηχανισμούς αέρος νο 7ε 20
μπουτον για μηχανισμούς αέρος νο 1 20
μηχανισμός αέρος 2’ spek πλήρης με μπουτον νο 7 ε 20
ανταλλακτικός μηχανισμός αέρος spek με μπουτον νο2 (κουμπωτός) 20

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:supplies@oaka.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 1/03/22 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 109/3118.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   Γ. ΜΕΤΑΞΑ     τηλ.    210- 6868450 .

 

 

                                                            O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                  ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ