ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                           Μαρούσι,15/02/2022

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,101/3432                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Γενική Διεύθυνση

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των εξής αναλώσιμων υλικών, 1) λάδι 10-40 ποσότητα 24 lit, 2) λάδι 20-50 24 lit, 3) λαδί μίξης 10 lit,4) λάδι αλυσίδας 10 lit, 5 σπρέι wd 5 τεμάχια, 6) σπρέι γράσσου 4 τεμάχια, 7)σπρέι επαφών 4 τεμάχια, 8) σπρέι καρμπυρατέρ 4τεμάχια, 9) σπρέι σιλικόνης 4 τεμάχια, σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Συντήρηση Μηχανημάτων (αρ. εισηγ, 101/3432/10/02/2022) .

                                                                                                   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την21/02/22 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 101/3432. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Κακουλάκη Γεώργιο  210-6834572.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος