ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου  2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 80/3286

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  αλυσοπρίονων χειρός   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Πρασίνου (εισηγ,3286 έως 28.02.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  ειδών   :

   2 τεμ. αλυσοπρίονα χειρός μπαταρία 21V kraft με λάμα 20cm και 2 μπαταρίες (6εz) φορτιστή και 4 extra αλυσίδες για το κλάδεμα μικρών δέντρων  . 

   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:supplies@oaka.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 28/02/22 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 80/3286.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ     τηλ.    210- 6834520 .

 

 

                                                            O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                 ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ