ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο   

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                    ΚΜαρούσι, 03 Φεβρουαρίου 2022ΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                    Αριθμ.Πρωτ.: 54/3490

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                                                                  

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και την μεταφορά 16 πλαστικών στηθαίων οδών  τύπου New Jersey, για την ρύθμιση και ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων εντός του Ολυμπιακού Σταδίου, σύμφωνα με την με αρ. 54/3490 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 14/02/2022), προϋπολογισμού 950,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και την μεταφορά 16 πλαστικών στηθαίων οδών  τύπου New Jersey, για την ρύθμιση και ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων εντός του Ολυμπιακού Σταδίου.

Τεχνικές προδιαγραφές

  • Υλικό κατασκευής πολυεθυλαίνιο, μεγάλης αντοχής, με UV σταθεροποιητές για προστασία  από  τις υπεριώδεις ακτινοβολίες.
  • Με ειδικές υποδοχές  στα πλάγια για την σύνδεση μεταξύ τους και οπή με πώμα στο επάνω μέρος για την πλήρωση αυτών με άμμο.
  • Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 100 Χ 40 Χ 60 cm  και  βάρος 8 kg έκαστο.
  • Με δυνατότητα τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης.
  • Το χρώμα στα 8 τεμάχια θα είναι κόκκινο και στα άλλα  8 τεμάχια λευκό.

Τα στηθαία θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και θα παραδοθούν σε χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου κατόπιν συνεννοήσεως με την τεχνική υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 14/02/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 15/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 46/4942.

Πληροφορίες, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ