ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου   2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 35/4913

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     

                                            22PROC009990941

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  κολυμβητικών διαδρομών 50μ  για τις ανάγκες   στις κολυμβητικές δεξαμενές του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητήριου     (εισηγ,4913 έως 14.02.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  :

9 τεμ. κολυμβητικές διαδρομές 50μ, Συρματόσχοινο 316(4mmπάχος) , Αντικυματικές- Διάμετρος 100mm  με μηχανισμό στήριξης , με καστάνια από  την μία πλευρά και την  άλλη πλευρά ανοξείδωτο ελατήριο. Να έχουν προδιαγραφές FINA με σχετική βεβαίωση για χρήση και σε αγώνες ώστε να εξασφαλίζεται η αντικυματική προστασία  .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 14/02/2022 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 35/4913. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 15/02/2022 , ημέρα Τρίτη   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 11.700,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   θ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ     τηλ.    210- 6850200 .

 

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                     ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ