ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           9Ξ2Φ469Η3Π-9ΙΞΑ: 61Σ6469Η3Π-ΛΨΨ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Ανάρτητεο στο site OAKA Ω5Ν469Η3Π-1ΗΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 28 Ιανουαρίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Αριθμ. Πρωτ. :  12/3038.

ΤΗΛ : 210 6834569210-6834569                   ΑΔΑΜ:    22PROC00997522221PROC008788295OC008599189

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη Συντήρηση  των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ. 3038 ημερομηνία υποβολής έως 02.02.2022), προϋπολογισμού 21.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη  Συντήρηση  των Ηλεκτρολογικών του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τους παρακάτω Τεχνικούς όρους:

 

Τεχνικές απαιτήσεις για τη Διαχείριση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. από συνεργείο ηλεκτρολόγου για τρεις  (3) μήνες.

 

Οι εργασίες του συνεργείου ηλεκτρολόγου θα είναι οι παρακάτω:

  1. Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Λειτουργίας και Επισκευών των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (διάρκεια 3 μήνες).
  2. Κάλυψη των εγκαταστάσεων για 496 ώρες.
  3. Κάλυψη διεξαγωγής εκδηλώσεων των εγκαταστάσεων (πέραν της 22.00 ώρας, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση).

 

Το συνεργείο θα αποτελείται από τους εξής:

  1. τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο μηχανικό Π.Ε ή Τ.Ε με 10ετή τουλάχιστον εμπερία και άδεια ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας. (π.δ108/2013).
  2. Τουλάχιστον (4) τέσσερα άτομα με άδεια ηλεκτρολόγου τεχνίτη Α΄ειδικότητας.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν  στο email  supplies@oaka.gr  έως 02.02.2022 ωρα 13:30. H αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ίδια εργάσιμη ημέρα (02.02.2022 ώρα 14:00, στο γραφείο Προμηθειών). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 12/3038.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες των Υπηρεσιών, κ. Γρ. Μεταξάς  τηλ. 210-68.34.762.

    

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ