ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος Μαρούσι, 27 Δεκεμβρίου 2021
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αριθμ.Πρωτ.: 979/3420
ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
 21PROC009844630

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Συντήρηση & Μηχ/των (εισηγ,3420 έως 5.01.22)
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και εγκατάσταση :
2 τεμ. κλιματιστικών μηχανημάτων με βάσει τις παρακάτω προδιαγραφές .
Τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικών τύπου Ντουλάπας κατά προτίμηση INVENTOR.
Τύπος: INVERTER
Ονομαστική απόδοση (Btu/h) 66.000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης btu/h 55.000 (16.500-63.250)
Εύρος Θερμικής Απόδοσης btu/h 58.000 (17.400-69.600)+12.000
Ψυκτική Απόδοση btu/h 55000
Θερμική απόδοση btu/h 58000
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης A+++
Ψυκτικό Υγρό R32
SEER 6.0
SCOP 5.1
Συνιστάται για Χώρους εως m2 130
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (db) 62
Εγγύηση 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

•Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφής τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
•Να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής Η/Μ συστημάτων κλιματισμού και τον έλεγχο εκπομπών φθοριούχων αερίων.
•Να έχουν πιστοποιητικό ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής Η/Μ συστημάτων κλιματισμού και τον έλεγχο εκπομπών φθοριούχων αερίων.
•Να έχουν πιστοποιητικό ISO 18001 Υγιεινής και ασφάλειας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής Η/Μ συστημάτων κλιματισμού και τον έλεγχο εκπομπών φθοριούχων αερίων.
•Να έχουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα βάσει του ΕΚ 2015/2067 για την ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό ως συνοδευτικό του συστήματος διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, βεβαιώνει την ύπαρξη πιστοποιημένων και αδειούχων – τεχνικών, σύμφωνα με το ΠΔ 1/2013 και κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού για την εκτέλεση εργασιών.
•Βεβαίωση που θα λάβουν από την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ και στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν επισκεφθεί την εγκατάσταση ώστε να γνωρίζουν όλες τις τοπικές συνθήκες του έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 5/01/2022 και ώρα 14.00μμ . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 979/3420. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 7/01/2022 , ημέρα Παρασκευή στις 10.00πμ . Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.
Προϋπολογισμός: 7.000,00 πλέον ΦΠΑ
Πληροφορίες κ. Γ. ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ τηλ. 210- 6834572 .

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ