ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        Μαρούσι,06/12/2021

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.908/0576                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                        

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 3.000 τεμαχίων επαγωγικών καρτών συμβατών με τον εκτυπωτή Evolis Primacy για την είσοδο στα βοηθητικά γήπεδα Κ1,Κ2  με την εισήγηση του τμήματος Αθλητικών Χώρων  του Ο.Α.Κ.Α.  (αρ. εισηγ, 908/0576/10/11/2021) .

 

                                                                                                   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου(λεωφόρος Σπύρου Λούη 1) του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 13/12/21 και  ώρα 14:00 το μεσημέρι. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 908/0576. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Δαρζέντας Γεώργιος 210-6868444.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ