ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,23/11/2021

                             Αριθμ.Πρωτ.857/4980ΤΗΛ : 210-6834569

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

                                                                                             

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, 1) 15 λουκέτακοντόλαιμαmaster,2) 15 λουκέτα μακρύλαιμαmaster, 3) 30 αλυσίδες μισού μέτρου έκαστη, σύμφωνα με τις εισηγήσειςτου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. εισηγ,857/4980/04/11/2021).

 

   

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:supplies@oaka.grΟι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την30/11/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ.Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 857/4980.Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.Περάκη Β.210-6868089.

 

 

 

    

                                                            O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος