ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,15/11/2021

                             Αριθμ.Πρωτ.823/0048ΤΗΛ : 210-6834569

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

                                                                                             

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών1) 110 τεμάχιαημεροδείκτες γυριστοί επιτραπέζιοι,2)83 τεμάχια ημερολόγια-ατζέντα(ολόκληρη σελίδα για κάθε ημέρα) 3) 78 τεμάχιαπλανογράμματα με μεγάλο χώρο για το Σ/Κ, σύμφωνα με τις εισηγήσειςτου τμήματος Διαχείρισης Υλικού (αρ. εισηγ,823/0048/29/10/2021).

 

   

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:supplies@oaka.grΟι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 22/11/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ.Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 823/0048.Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.K.Καστόρα Νικόλαο 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος