ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           Μαρούσι, 01.11.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                  Αρ.Πρωτ.: 785/3463

                         

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 785/3463 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 11/11/2021), συνολικού προϋπολογισμού 700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων  για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 785/3463 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων.

 

Συγκεκριμένα τα αναλώσιμα έχουν ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
1. Τρυπάνια κοβαλτίου nο 3,5/4 40+40 τεμ.
2. Τρυπάνια κοβαλτίου nο 5 20 τεμ.
3. Γάντια μιας χρήσης μαύρα χωρίς πούδρα (καλής ποιότητας) 6 πακέτα XL
4. Γάντια εργασίας ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL 20 τεμ. XL
5. Γάντια εργασίας δερμάτινα μαλακά λευκά 12 τεμ.XL
6. Ηλεκτρόδια σιδήρου ERLICON 2½ αρια 6 πακέτα των 4kg.
7. Σαπουνέλαιο για πριόνι σιδήρου 13 λίτρα 1 μπουκάλι
8. Μετροταινία μεταλλική 8mX25mm STANLEY Powerlock με κέλυφος 3 τεμ.
9. Γερμανοπολύγωνα άριστης ποιότητας 1 σετ (6-32 mm 26 τεμ.)
10. Γωνίες στήριξης γαλβανιζέ ενισχυμένες με νεύρο 80Χ80 και 50Χ50 mm 20+20 τεμ.

           

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 11/11/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 12/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός εισήγησης 785/3463.

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ