ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου  2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 779/3020

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                              

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ασφαλειών      ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος   Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ,3020 έως 8.11.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  ειδών   :

   60 τεμ. ασφάλειες μαχαιρωτές 80 Α τύπου ΝΗΟ gG  80A/500V 

   30 ΤΕΜ. ασφάλειες μαχαιρωτές τύπου ΝΗΟ Gg 100A/500V 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:supplies@oaka.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 8/11/21 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 779/3020.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   Γ. ΜΕΤΑΞΑ    τηλ.    210- 6868450 .

 

 

                                                            O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                     ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ