ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 27 Οκτωβρίου  2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 790/3273

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                            

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ειδών και εργαλείων κηπουρικής      ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Πρασίνου    (εισηγ,3273 έως 5.11.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  ειδών  και εργαλείων κηπουρικής  :

   5 τεμ. τσάπες λάσπης Ν01

   5 Τσουγκράνες 14 δόντια

   8 τεμ. Μεταλλικές σκούπες βαρέως τύπου

    18 τεμ. στυλιάρα

   40 τεμ. Γάντια εργασίας ύφασμα και LATEX .

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:supplies@oaka.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 6/11/21 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 790/3273.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ   τηλ.    210- 6834520 .

 

 

                                                            O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                              ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ