ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                             Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                              Μαρούσι, 07.10.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                    Αρ.Πρωτ.: 746-747/15436-15435

                                                                                                                                            

           

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του ιατρείου, κεντρικού σταδίου, μπάσκετ, ποδηλατοδρόμιου, κολυμβητηρίου, αγώνων, συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων όλων των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις με αρ. 746/15436 και 747/15435 εισηγήσεις του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας (ημερομηνία υποβολής έως 19/10/2021), συνολικού προϋπολογισμού 1.530,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του ιατρείου, κεντρικού σταδίου, μπάσκετ, ποδηλατοδρόμιου, κολυμβητηρίου, αγώνων, συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων όλων των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις με αρ. 746/15436 και 747/15435 εισηγήσεις του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας.

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Μακρά λήξη)

 

AMIODARONE HCL AMP. 6x150MG/3ML KOYTIΑ 2
DIGOXIN AMP. 6 x 0,5MG/2ML KOYTIΑ 2
DESLORATADINE F.C. TABL 30 X 5 MG KOYTIΑ 3
LORATADINE+ PSEUDOEPHEDRINE SULFATE C.R.TAB 14X(5+120)MG KOYTΙΑ 4
BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE+BETAMETHASONE ACETATE  INJ. (3+3)MG/ML KOYTIA 6
PARACETAMOL EFF. TAB. 8X1G TUB KOYTIA 15
PARACETAMOL F.C.TAB. 500MG X20 KOYTIA 10
METYLPREDNISOLONE TABL. 50X 4 MG KOYTIA 3
METYLPREDNISOLONE TABL. 14X 16 MG KOYTIA 7
PARACETAMOL+ CODEINE PHOSPHATE HEMIHYDRATE+ CAFFEINE TAB. 20X(400+50+10)MG KOYTIA 5
FUROSEMIDE AMP 5X20MG/2ML KOYTIΑ 2
DIGOXIN TABS  0,25 MG/TAB KOYTI 1
PARACETAMOL+CAFFEINE F.C.TAB.(500+65)MGX16 KOYTIA 18
NEOMYCIN SULFATE+HORSE LIVER CATALASE AER TOP 74G KOYTIA 8
DICLOFENAC SODIUM  F.C. TAB. 20X75MG KOYTIA 6
DICLOFENAC SODIUM AMP 5X75MG/3ML KOYTIA 2
DICLOFENAC SODIUM GEL. EXT. US 1% W/W TUB x100G KOYTIA 5
LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 2%w/v 5VIALS x50 ML ΚΟΥΤΙ 1
LEVOCETIRIZINE 30×5 MG F.C.TAB KOYTIA 3
LORNOXICAM 8 MG/TAB X 30 TABS. KOYTIA 2
THIOCOLCHICOSIDE INJ. 4MG/2MLX 10AMP ΚΟΥΤΙΑ 3
SILVER SULFADIAZINE 1% W/W 500GR ΚΟΥΤΙ 1
PANTOPRAZOLE GR.TAB 28 X 40MG ΚΟΥΤΙΑ  6
PROPRANOLOL HCL 30X 40MG TAB KOYTIA  1
MEFENAMIC ACID F.C.TAB 500 MG X15 ΚΟΥΤΙΑ  3
METOCLOPRAMIDE INJ. SOL. 10MG/2ML AMP X 6 AMP ΚΟΥΤΙΑ 2
FUSIDIC ACID 2% 15G KOYTIA 4
IMMUNOGLOBIN HUMAN ANTI AMP PFS 1X 1ML X 250 IU + NEEDLE KOYTIA 2
LOPERAMIDE CAPS 2MG/CAPSX6 ΚΟΥΤΙΑ  10
ETHYL ALCOHOL ΒΟΤ 70% 300 ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 10
SALBUTAMOL 100MCG/200 DOSE INH. ΚΟΥΤΙΑ 3
EPHEDRINE 300MCG/0,3ML BT X 2PF. SYR X 0,3 ML(ΟΧΙ ΨΥΓΕΙΟΥ) ΚΟΥΤΙ 1
POVIDONE IODINE SOL 10% 240 ML ΚΟΥΤΙΑ 4
POVIDONE IODINE SOL 10% 30 ML ΚΟΥΤΙΑ 4
DIMETINDENE GEL 0,1% 30G ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ORPHENADRINE CITRATE+ PARACETAMOL TAB. 30 X (450+35)MG ΚΟΥΤΙΑ  8
TOBRAMYCIN  COLL 0,3% 5ML ΚΟΥΤΙΑ 3
TOBRAMYCIN+DEXAMETHASONE  EYE DR (0,1+0,3)% 5ML ΚΟΥΤΙΑ 3
NIMESULIDE TAB 30X X 100MG ΚΟΥΤΙΑ 5
ALGIN+Na BICARBONATE+Ca CARBONATE CHW.TAB (250+106,5+187,5)MG/TAB BTX16 ΚΟΥΤΙΑ 2
ACETASALICYLIC ACID E.C.TAB 20 X 100MG ΚΟΥΤΙΑ 2
TYROTRICHIN+LIDOCAINE+CHLOREXIDINE  LOZ 20X(0,5+1+1)MG ΚΟΥΤΙΑ 2
DIMENHYDRINATE+NICOTINIC+VIT. B6 C.R.CAPS 20X225MG ΚΟΥΤΙΑ 3
LACTATED RINGER’S SOLUTION 500 ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 2
LACTATED RINGER’S SOLUTION 1000 ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 2
DEXTROSE INJ.SOL.INF. 5% BOTTLE X 1000ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 2
DEXTROSE INJ.SOL.INF. 5% BOTTLE X 500ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 3
PROCAINAMIDE INJ.SOL.(100MG/ML)1G/10ML ΚΟΥΤΙ 1
HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJ.SOL 20MG/1MLx6 ΚΟΥΤΙΑ 2
HYOSCINE BUTYLBROMIDE S.C TAB10MG/TABx40 ΚΟΥΤΙΑ 2
DIAZEPAM INJ.SOL 10MG/2MLx 6AMP ΚΟΥΤΙ 1
PHENYTOIN SODIUM INJ. SOL 250(229,95)MG/5ML x 5 ΚΟΥΤΙ 1
FURESOMIDE TAB 40MG/TAB BTx12 ΚΟΥΤΙΑ 3
BETAMETHASONE VALERATE CREAM 0.1%(W/W)TUB x30G ΚΟΥΤΙΑ 4
CEFUROXIME AXETIL F.C.TAB 500MG/TAB BT x14 ΚΟΥΤΙΑ 2
AZITHROMYCIN DIHYDRATE F.C TAB 600MG/TAB BTx8 ΚΟΥΤΙΑ 2
AMOXICILLIN DISP.TAB 1G/TAB BTx18 ΚΟΥΤΙΑ 2
WATER FOR INJECTION  BT x50AMPx10ML(ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΚΟΥΤΙ 1
NACL 0,9% BTx 50AMPx10ML(ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΚΟΥΤΙ 1
MEBEVERINE HCL PR.CAP 200MG/CAP BT x30 ΚΟΥΤΙΑ 2
BISACODYL GR.TAB 5MG/TAB BT x40 ΚΟΥΤΙΑ 3
NIFLUMIC ACID CAPS 20x250MG ΚΟΥΤΙΑ 2
DEXAMETHASONE+CHLORAMPHENICOL (0,1+0,5)% 10ML ΚΟΥΤΙΑ 3
ETORICOXIB TAB 90MG/TABx20 KOYTIA 2
ACYCLOVIR 5% 2G ΚΟΥΤΙΑ 3
FLUOCINOLONE+NEOMYCIN+POLYMYXIN EAR SOL 5ML KOYTIA 2
HYDROCORTISONE+MICONAZOLE NITRATE CR.EXT.US (2+1)% 15 G KOYTIA 2

 

                                                                                                                         

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

HANSAPLAST EXTREME 80X6 ΚΩΔ.48602 ΤΕΜΑΧΙΑ 15
ΣΥΡΙΓΓΕΣ  2,5 ML 23G ΤΕΜΑΧΙΑ 50
ΣΥΡΙΓΓΕΣ  5 ML 23G ΤΕΜΑΧΙΑ 50
ALMORA SACHETS ΚΟΥΤΙA  2
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 6
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 6
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ  6
TEAR NATURAL MONODOSE COL. KOYTIA  2
ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3plyx50 KOYTIA  20
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10x8cm Χ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 100(ΚΟΥΤΙΑ 20)
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 5x7cm Χ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 100(ΚΟΥΤΙΑ 20)
STERI STRIP (R1547-12) 6x12x100mm TEMAXIA 24(2 ΚΟΥΤΙΑ)
STERI STRIP (R 1546-12) 10x6x100mm TEMAXIA 36(3 ΚΟΥΤΙΑ)
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6 cm TEMAXIA 20
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8 cm TEMAXIA 20
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10cm TEMAXIA 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 19/10/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο τμήμα Προμηθειών την 20/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται οι αριθμοί εισηγήσεων 746/15436 και 747/15435.

Πληροφορίες, με  το τμήμα Υγειονομικής Μέριμνας του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106868134 υπ’όψιν κα. Σ. Πραγιάτη.

 

                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                         Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ