ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           Μαρούσι, 06.10.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                  Αρ.Πρωτ.: 708/3353

                                                                                                            21PROC009318686

                         

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 708/3353 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 18/10/2021), συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο τμήματος του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την με αρ. 708/3353 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων.

 

Συγκεκριμένα τα υλικά έχουν ως εξής:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 3353
1. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ  6 ΠΑΚΕΤΑ XL
2. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΑΛΑΚΑ ΛΕΠΤΑ ΛΕΥΚΑ 12 ΤΕΜ. XL
3. ΣΠΡΕΪ ΓΑΛΒΑΝΙ 30 ΤΕΜ.
4. ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΙ 50 ΤΕΜ. 230mm
5. ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΥ  ΜΙΚΡΟΙ 200 ΤΕΜ. 120mm
6. ΔΙΣΚΟΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ 20 ΤΕΜ. 120mm
7. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΥ 2 ΠΑΚΕΤΑ
8. ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΟΛΟΓΟΥΣ 100ΤΕΜ. (ΟΠΩΣ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)
9. ΣΠΡΕΪ W40 20 ΤΕΜ. ΜΕΓΑΛΑ
10. ΣΠΡΕΊ ΑΣΠΡΟ 5 ΤΕΜ. + ΜΑΥΡΟ 5 ΤΕΜ.
11. 1 ΣΕΤ ΚΑΡΙΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΛΑΙΜΑ ΑΠΟ 8mm ΕΩΣ 22mm
12. ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΠΟ 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΝΟΎΜΕΡΟ:

 Νο 8 Χ 80 –  Νο 8 Χ 100 – Νο 10 Χ 80- Νο 10 Χ 100 – Νο 10 Χ 120 – Νο 12 Χ 120

13. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΡΤΑΣ (ΣΟΥΣΤΑ)  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ :

Νο 3 + Νο 4  (CISA Ή ΥALE) ΑΠΟ 6 ΤΕΜ. ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ

14. ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑ 30 ΤΕΜ.
15. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΟ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Νο16 (20ΤΕΜ.), Νο20 (20 ΤΕΜ), Νο30 (20 ΤΕΜ.)

16. ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΦΡΕΖΑΤΕΣ 4,2 Χ 25   1 ΚΟΥΤΙ
17. ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ
18. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο3 (20ΤΕΜ.), Νο3,5 (40 ΤΕΜ.),  Νο4 (40 ΤΕΜ.), Νο5 (30 ΤΕΜ.), Νο6 (30 ΤΕΜ.), Νο7 (30 ΤΕΜ.), Νο8 (20 ΤΕΜ.), Νο9 (20 ΤΕΜ.), Νο10 (20 ΤΕΜ.), Νο12 (20 ΤΕΜ.), Νο13 (10 ΤΕΜ.ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ), Νο14 (10 ΤΕΜ. ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ), Νο16 (10 ΤΕΜ. ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ)
19. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Νο3-4-5-6-7-8 ΑΠΟ 20 ΤΕΜ./ Νο9-10-11-12 ΑΠΟ 10 ΤΕΜ. / Νο13-14-16 ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 3 ΤΕΜ.
20. ΔΕΜΑΤΙΚΑ

40 cm   3 ΠΑΚΕΤΑ

60 cm    2 ΠΑΚΕΤΑ

80 cm   2 ΠΑΚΕΤΑ

21. ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 30 Χ 10      50 ΤΕΜ. ΔΕΙΓΜΑ
22. ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΨΩΜΑΚΙ

5,5 Χ 25   2 ΤΕΜ. / 5,5 Χ 32 3 ΤΕΜ. / 5,5 Χ 38  3 ΤΕΜ. / 5,5 Χ 50  1 ΤΕΜ. /

4,2 Χ25  1 ΤΕΜ. / 4,2 Χ 38 1 ΤΕΜ. / 4,2 Χ 32 2 ΤΕΜ. / 4,2 Χ 50 1 ΤΕΜ.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 18/10/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 19/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός εισήγησης 708/3353.

Πληροφορίες, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

 

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ