ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                          Μαρούσι, 22 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 711/1128

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                                                     21PROC009244554

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  ετήσια προμήθεια γνήσιων  μελανιών  για τις ανάγκες   του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Μηχανογράφησης    (εισηγ,1128 έως 4.10.21)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την ετήσια  προμήθεια Γνήσιων Μελανιών για τους παρακάτω εκτυπωτές των Τμημάτων και Διευθύνσεων  στο ΟΑΚΑ ( επισυνάπτεται πίνακας ) .

 

 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΩΔ. ΜΕΛΑΝΙΩΝ   ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
HP color laesrjet 1600 HP Q6000A Black Γνησια   
   HP Q6003A Magenta  
   HP Q6002A Yellow    
   HP Q6001A Cyan    
HP color laesrjet Pro MFP M283 HP 207A Black    
  HP 207A Magenta Γνησια   
  HP 207A Yellow    
  HP 207A Cyan    
HP Color laserjet  MFPM 377dw HP 410A Black    
  HP 410A Magenta  Γνησια  
  HP 410A Yellow    
  HP 410A Cyan    
HP Color laserjet Pro M252n HP 201A Black    
  HP 201A Magenta  Γνησια  
  HP 201A Yellow    
  HP 201A Cyan    
HP Color laserjet Pro M254dn HP 202A Black    
  HP 202A Magenta  Γνησια  
  HP 202A Yellow    
  HP 202A Cyan    
HP Color laserjet Pro M454dn HP 415A Black    
  HP 415A Magenta  Γνησια  
  HP 415A Yellow    
  HP 415A Cyan    
HP Deskjet 4675  HP 652 Black    
  HP 652 Colour  Γνησια  
HP Deskjet 6075 HP 653 Black    
  HP 653 Colour  Γνησια  
HP Deskjet 930  HP 45 Black    
  HP HP78 color  Γνησια  
HP laserjet 1020 HP 12A Black  Γνησια  
HP laserjet 1018 HP 12A Black  Γνησια  
HP laserjet 1022 HP 12A Black  Γνησια  
HP laserjet 107a HP 106A Black  Γνησια  
HP laserjet CP1025 Color HP 126A Black    
  HP 126A Magenta  Γνησια  
  HP 126A Yellow    
  HP 126A Cyan    
HP laserjet MFP 1200n HP 15X Black  Γνησια  
HP laserjet MFPM277dw HP 201A Black     
  HP 201A Magenta  Γνησια  
  HP 201A Yellow    
  HP 201A Cyan    
HP laserjet P1005 HP 35A Black  Γνησια  
HP laserjet P1102 HP 85A Black  Γνησια  
HP laserjet P2015d HP 53A Black Γνησια   
HP laserjet pro M12a HP 79A Black Γνησια   
HP laserjet pro M15w HP 44A Black Γνησια   
HP laserjet Pro M203dw HP 30A Black Γνησια   
HP laserjet PRO M255 dw HP 206A Black     
  HP 206A Magenta    
  HP 206A Yellow  Γνησια  
  HP 206A Cyan    
HP laserjet PRO M28W HP 44A Black  Γνησια  
HP laserjet Pro MFP M227 fdw HP 30A Black Γνησια   
HP laserjet Pro MFP M227n HP 201A Black    
  HP 201A Magenta Γνησια   
  HP 201A Yellow    
  HP 201A Cyan    
HP laserjet PRO MFP M428 fdw HP 59A / CF259A Γνησια   
HP Officejet 6950  HP 903 Black    
  HP 903 Magenta    
  HP 903 Yellow  Γνησια  
  HP 903 Cyan    
HP Officejet Pro 7612 HP 932 Black    
  HP 933XL  Magenta    
  HP 933XL Yellow Γνησια   
  HP 933XL Cyan    
HP Officejet Pro 7720 HP 953XL Black    
  HP 953XL Magenta    
  HP 953XL Yellow Γνησια   
  HP 953XL Cyan    
HP Officejet Pro 7730 ΗΠ 953XL Black    
  HP 953XL Magenta    
  HP 953XL Yellow Γνησια   
  HP 953XL Cyan    
HP Officejet Pro 7740  HP 953 Black    
  HP 953 Magenta    
  HP 953 Yellow Γνησια   
  HP 953 Cyan    
XEROX Work Centre 3225 Xerox 106R02775 Black  Γνησια  
EPSON L310 Epson T6641 Black    
  Epson T6643 Magenta    
  Epson T6644 Yellow Γνησια   
  Epson T6642 Cyan    
SUMSUNG SF-760P Samsung 101S Black Γνησια   
LEXMARK C3326 Lexmark C3220K0 Black    
  Lexmark C3220M0 Magenta Γνησια   
  Lexmark C3220Y0 Yellow    
  Lexmark C3220C0 Cyan    
LEXMARK MC 3326 Lexmark C3220K0 Black    
  Lexmark C3220M0 Magenta Γνησια   
  Lexmark C3220Y0 Yellow    
  Lexmark C3220C0 Cyan    

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές  στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 4/10/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 711/1128. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 5/10/2021 , ημέρα Τρίτη    στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός:18.000,00 πλέον ΦΠΑ

Για την οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω αρχείο: ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ  

Πληροφορίες   κ.   Θ. ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ       τηλ.    210- 6834431 .

 

                                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ