ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου  2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:671/6394

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                              

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  σημαιών  για τις ανάγκες   του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κεντρικού Σταδίου   (εισηγ,6394 έως 30.09.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια :

3 τεμ. Ελληνική Σημαία

10  τεμ. Ολυμπιακή  Σημαία

5 τεμ. Ευρωπαϊκή Σημαία

 10 τεμ. Σημαία ΟΑΚΑ

  Οι Διατάσεις για όλες τις σημαίες θα είναι: 2mx3m

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου ή  στο email supplies@oaka.gr έως την 30/09/2021.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 30/9/21 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 671/6394.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   Χ. ΜΙΧΑΗΛ     τηλ.    210- 6868124 .

 

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ