ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       971Ξ469Η3Π-3Κ3

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 10 Αυγούστου  2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 602/15433

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 ΑΔΑΜ  21PROC009055486

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας(εισηγ,15433 έως 27.08.21), προϋπολογισμού 7.500,00€.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Οργάνων που χρησιμοποιούνται στο Τμήμα Υγειονομικής Μέριμνας :

 

·                     3τεμ Αυτόματοι Φορητοί Απινιδωτές (Automated External AED Defibrilator). Σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (AED)

 

 • Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας
 • Να είναι στέρεος και ανθεκτικός σε σκληρή χρήση. Να αναφερθούν στοιχεία που αφορούν στην ανθεκτικότητα της συσκευής όσον αφορά : θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης, ατμοσφαιρική πίεση, σχετική υγρασία, στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού και μηχανικής αντοχής (bump, shock, drop και vibration)
 • Να είναι φορητός, μικρού όγκου, με βάρος μικρότερο από 4 Kg
 • Να λειτουργεί με μπαταρία/ες μη επαναφορτιζόμενη/ες, και να αποδίδει τουλάχιστον 150 απινιδώσεις στην μέγιστη ενέργεια
 • Να μετράει αυτόματα την αγωγιμότητα του σώματος του ασθενούς και να αποδίδει την κατάλληλη ενέργεια απινίδωσης.
 • Όλες οι συνδέσεις με τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά μονωμένες.
 • Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόματα αν δεν χορηγηθεί απινίδωση σε 30 sec.
 • Η λειτουργία του απινιδωτή καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνες με τον ισχύοντα αλγόριθμο του ERC Guidelines.
 • Να διαθέτει αυτόματο κυκλώματα ανάλυσης του ΗΚΓ , αναγνώρισης αρρυθμιών που απαιτούν την εφαρμογή απινίδωσης, να φορτίζει αυτόματα τα κυκώματα απινίδωσης και να ειδοποιεί τον χειριστή για την ανάγκη απινίδωσης, η οποία θα πραγματοποιείται μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού
 • Να διαθέτει ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας/ών
 • Ο χρόνος φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια να είναι το μέγιστο 15 sec
 • Να διαθέτει οθόνη LCD στην οποία να απεικονίζεται το ΗΚΓ του ασθενούς, διάφορα προειδοποιητικά μηνύματα και συναγερμούς
 • Να διαθέτει αυτόματους και χειροκίνητους περιοδικούς ελέγχους της ετοιμότητας της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη
 • Να διαθέτει κύκλωμα ελέγχου της αγωγιμότητας  των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads)όσον αφορά το gel επαφής αυτών
 • Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης τουλάχιστον και ανάλυσής του σε Η/Υ, μέσω ειδικού λογισμικού που θα  συνοδεύει την συσκευή
 • Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς η οποία περιλαμβάνει δυο ζευγάρια αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads) μιας χρήσεως, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του .
 • Να συνοδεύεται από επιτοίχια  βάση στήριξης (προαιρετικό)
 • Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο στην ελληνική γλώσσα.
 • Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
 • Να διαθέτει πιστοποίηση CE  mark
 • Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
 • Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος 
 • Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΚΑ έως 27.08.2021. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (30.08.2021 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 602/15433.

Πληροφορίες για τις ελάχιστες Τεχνικές απαιτήσεις κ. Π. Τσαρούχας  τηλ. 210-6868139.

           

 

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

     Καστόρας Νικόλαος