ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 588/3259

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                            

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ειδών άρδευσης    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Πρασίνου    (εισηγ,3259 έως 12.08.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  ειδών άρδευσης   :

  20 τεμ γραναζωτοι εκτοξευτήρες HUNTER PGP

  30 τεμ. στατικοί εκτοξευτήρες με ακροφύσια 15Α

 

για την αυτόματη άρδευση  χλοοταπήτων  του ΟΑΚΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:supplies@oaka.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 12/8/21 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 588/3259.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ   τηλ.    210- 6834520 .

 

 

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ