ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                          

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Αναρτητέο στο site OAKA Ω5Ν469Η3Π-1ΗΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Αριθμ. Πρωτ. :  572/15075.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                           

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Επισκευή του Μηχανισμού Αυτόματης Πληρωσης Δεξαμενής Πλήρωσης (εισηγ. 15075 ημερομηνία υποβολής έως 05.08.2021), προϋπολογισμού 2.950,00 πλέον ΦΠΑ

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την

 

Επισκευή του Μηχανισμού Αυτόματης Πληρωσης Δεξαμενής Πλήρωσης του Κεντρικού Σταδίου

 

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 05.08.2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την ιδια εργάσιμη ημέρα (06.08.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 572/15075.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, κ. Γρ. Μεταξάς  τηλ. 210-68.34.762.