ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι,26/07/2021

                             Αριθμ.Πρωτ.579/3256ΤΗΛ : 210-6834569

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Πρασίνου

 

                                                                                             

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθειαενός κρουστικού εκτοξευτήρα μεγάλης ακτίνας έως 32 μέτρα με κύπελο υποδοχής χλοοτάπητα, πλήρους κύκλου αυτοανυψούμενος,σύμφωνα με την εισήγησητου τμήματος Πρασίνου  του Ο.Α.Κ.Α.(αρ. εισηγ,579/3256/19/07/2021).

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:supplies@oaka.grΟι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την03/08/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ.Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 579/3256.Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.K. Πεζούλας210-6834520.

 

    

                                                     Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ