ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 15 Ιουλίου  2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 496/0335

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                      

 

2Η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αυτόματου απορροφητικού καθαριστήρα για κολυμβητικές δεξαμενές  50 μέτρων   του  κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητηρίου    (εισηγ,0335 έως 22.07.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

1 τεμ. αυτόματου απορροφητικού καθαριστήρα για πισίνα 50 μέτρων  ο οποίος να διαθέτει :

  Α) Εσωτερικά φίλτρα ,Β)  Καρότσι μεταφοράς .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ενδιαφερόμενοι πριν καταθέσουν την οικονομικής τους προσφορά θα πρέπει να κάνουν επίδειξη του μηχανήματος στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 22/07/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 496/0335. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 23/07/2021 , ημέρα Παρασκευή  στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 17.000,00 πλέον ΦΠΑ                                            

Πληροφορίες   κ.   Θ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ     τηλ.    210- 6850200 .

 

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                       ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ