ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                         

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                         Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                  Αριθμ.Πρωτ.:  329/4595.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                             

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                   

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια Μεταφορά και Τοποθέτηση ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ αποτροπής εισόδου σύμφωνα με την με αρ. 329/4595 εισήγηση του τμήματος Συντηρησης Κατασκευών  ( ημερομηνία υποβολής έως 20.07.2021)), προϋπολογισμός 1.450,00 πλέον ΦΠΑ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κολωνακίων για τον Ελεγχο πρόσβασης στην είσοδο επι της Λ. Κυμης, ως εξής:

 

Προμήθεια, μεταφορά και την τοποθέτηση ΕΞΗΝΤΑ (60) τεμαχίων προκατασκευασμένων κολωνακίων πεζοδρομίου (εικόνα) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

  • Υλικό κατασκευής: σκυρόδεμα χρώματος λευκού με ιδιαίτερα επιμελημένη και επεξεργασμένη λεία την εξωτερική τους επιφάνεια.
  • Σχήμα: πυραμίδας
  • Διαστάσεις: 18Χ18cm και  ύψος 45 cm
  • Στο κέντρο θα φέρει μεταλλικό άξονα πάκτωσης.

               Τα κολωνάκια θα τοποθετηθούν σε πεζοδρόμιο και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία για την αποτροπή εισόδου οχημάτων στο στάδιο.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

               Η κατ΄αποκοπή  τιμή της προσφοράς περιλαμβάνει:

  1. την προμήθεια  των απαιτούμενων αρίστης ποιότητας υλικών, μικροϋλικών &  εξαρτημάτων για την τοποθέτηση.
  2. την απαιτούμενη  εργασία  τοποθέτησής και
  3. τον επιμελή καθαρισμό από προϊόντα εκσκαφής, υπολείμματα υλικών κλπ.

 

 

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  20.07.2021. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα 21.07.21 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  ο αριθμός εισήγησης  329/4595, άλλως δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

 

 

 

Ο  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ