ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 5 Ιουλίου  2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 495/0342

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      21PROC008863932                                            

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Σχαρών υπερχείλισης για την κάλυψη κολυμβητικών Δεξαμενών  του  κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητηρίου    (εισηγ,0342 έως 16.07.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

50 τεμ. σχάρες υπερχείλισης  ύψος 35 mm, παράλληλη τοποθέτηση -πλάτος 380mm ίδιου τύπου Α-Θ και υλικό προπυλένιο (Ρ1/Ρ4/Ρ5/Ρ3/Ρ2).

  50 τεμ. σχάρες υπερχείλισης απλές ρ10 πλάτος σχάρας 30cm ,ύψος σχάρας 23mm ,ένωση σε 3 σημεία ,χρώματος λευκό  .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 16/07/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 495/0342. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 19/07/2021 , ημέρα Δευτέρα   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 5.750,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Θ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ     τηλ.    210- 6850200 .

 

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                            ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ