ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 10.05.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.8554, έως 16.05.13)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντισωμάτων, για την διαδικασία Ανίχνευσης Διογκωτικών Πλάσματος, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 3συσκ. ABX-Pentra Glucose HPCP (8 κασσέτες/συσκ.) (cod. Α11Α01667)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ABX PENTRA).

Η προμήθεια αφορά την εξάμηνη κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ σταδιακά σε χρονικό διάστημα εξη (6) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 16.05.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 220/8554.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ