ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι,01/07/2021

                             Αριθμ.Πρωτ.483/1250ΤΗΛ : 210-6834569

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Πρασίνου

 

                                                                                             

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια1) 1τεμάχιοσετ γερμανοπολύγωνα 26 τεμ 6-32mm 2) 2 τεμάχια πένσα μηχανικού 200mm3) 2 τεμάχια σφυρί μηχανικού 300gr,4) 1 τεμάχιο σετ καρυδάκια ¼ και ½ Force,5) 2 τεμάχια σετ κατσαβίδια μηχανικού 6 τεμ., 7) 1 τεμάχιο γκαζοτανάλιαcombra 400mm, 7)1 τεμάχιο σετ γερμανοπολύγωνακαστάνιας 8-17mm 8) 1 τεμάχιο εργαλειοθήκη πάνινη πλαστική βάση,9)3 τεμάχια σετ κατσαβίδια ηλεκτρολόγου,σύμφωνα με την εισήγησητου τμήματος Πρασίνου  του Ο.Α.Κ.Α.(αρ. εισηγ,483/1250/15/06/2021).

 

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:supplies@oaka.grΟι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 12/07/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ.Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 483/1250.Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.K. Πεζούλας210-6834520.

 

 

 

    

                                                     Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ