ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                     Μαρούσι,09/06/2021

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.419/6122                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ:ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ενός φορητού υπολογιστή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά,

σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τύπου & επικοινωνιών  του ΟΑΚΑ  (αρ. εισηγ,419/6122/04-06-2021) .

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   Πολυπύρηνος επεξεργαστής Intel® Core™ 10ης  ή 11ης γενιάς          

ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ (RAM)                           8 GB           

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ                       SSD   ≥240 GB                        

ΟΘΟΝΗ                                         15.6’’ Ανάλυση ≥1920×1080                                                             

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ           WINDOWS 10 64-bit, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  

                               

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 22/06/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 419/6122. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ Θ. Θεοφάνης 210-6834778.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ