ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                     Μαρούσι,09/06/2021

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.423/0890                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ:H-Μ Εγκαταστάσεων

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: α) Λάμπες φθορίουTLD 18w/86 0,60m, 200 τεμάχια, β) Λάμπες φθορίου TLD 36w/86 1,20m, 200 τεμάχια γ) Λάμπες LED 7w E27 σφαιρικές, 20 τεμάχια, δ) Προβολείς   LED 50w, 20 τεμάχια   σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ  (αρ. εισηγ, 423/0890/04-06-2021) .

 

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 18/06/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 423/0890. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.Γ. Μεταξας 210-6834762.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ