ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι,27/03/2021

                             Αριθμ.Πρωτ.373/4622ΤΗΛ : 210-6834569

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

                                                                                             

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 20 τηλεφωνικών συσκευών τύπου ALKATEL-T56 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:Ενδεικτικός τύπος  ALCATELT56 Τεμαχια 20

 1. Βασικά χαρακτηριστικά:
 • Display type: 1line-7 segments + 1line icons numeric display
 • Date and time displayed in standby mode
 • Call duration display
 • Number of ringtones: 1
 • Ringtones  volume levels: 3 (high/low/of)
 • Hands free function
 • Hands free volume control: 3
 • Direct access memory: 4
 • 2 – touch memories: 10
 • Message waiting indicator
 • Caller Identification type 1*
 • Incoming call log: 10
 • Last number redial: 5
 • Flash (R) Key
 • Pre – dialing
 • Mute Key

 

 1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
 • Wall – mountable
 • Dialing type: Tone/Pulse
 • Flashing duration: 100,300,600ms
 • Protocol :FSK & DTMF
 • Removable line connector cord: RJ11/RJ11
 • Power supply: No battery required
 • Size: L x W x H (mm): 193 x 184 x 72
 • Number of pieces / carton: 10
 • Colors : Dark grey and white.

 

 

 

σύμφωνα με την εισήγησητου τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ(αρ. εισηγ,371/1360/20-05-2021).

 

   

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:supplies@oaka.grΟι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 03/06/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ.Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 371/1360.Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.Ν.Καστόρας 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ