ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Ανδρεάδη Σταματία                                  Μαρούσι, 20 Μαΐου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 305/1223

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                             21PROC008633872

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καταστροφέα χόρτου για τις ανάγκες   του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Πρασίνου    (εισηγ,1223 έως 26.05.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ενός (1) τεμ. καταστροφέα χόρτου -κλαδιών (διαμ. 8cm) παρελκόμενος από τρακτέρ 45 ΗΡ πλάτους εργασίας 1,6m με σφυριά βαρέως τύπου ρυθμιζόμενου ύψους κοπής 10-40mm με extra 2 σέτ σφυριά ιμάντες .Να συμπεριλαμβάνεται και ο άξονας μετάδοσης κίνησης από το ΡΤΟ του τρακτέρ για τις ανάγκες κλαδέματος δένδρων και άγριων χόρτων στο ΟΑΚΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 26/05/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 305/1223. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 27/05/2021 , ημέρα Πέμπτη   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 2.500,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ      τηλ.    210- 6834520 .

 

 

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                    ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ