ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Ανδρεάδη Σταματία                                  Μαρούσι, 20 Μαΐου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 306/1221

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                             21PROC008633758

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τεμαχιστή κλαδιών  του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Πρασίνου    (εισηγ,1221 έως 26.05.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια τεμαχιστή κλαδιών  20ΗΡ ελκόμενος από τρακτέρ δυνατότητας τεμαχισμένου κλαδιών μέχρι διάμετρο 11cm για την κοπη κλαδιών στο ΟΑΚΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 26/05/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 306/1221. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 27/05/2021 , ημέρα Πέμπτη   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 5.000,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ      τηλ.    210- 6834520 .

 

 

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ