ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματία                                 Μαρούσι, 12 Μαΐου   2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 282/1236

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                           

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  προγραμματιστών DC με Bluetooth αδιάβροχοι   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Πρασίνου    (εισηγ,1236 έως 19.05.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια Προγραμματιστών ως εξής :

  4 τεμ χ 1 στάση

 2 τεμ. χ2 στάσεις

 6 τεμ. χ των 6 στάσεων 

  Πηνία  Laching 13 τεμάχια

 Ηλεκτροβάνες 13 τεμάχια 

για την αυτόματη άρδευση φωτοχειμάρων και χλοοταπήτων στο περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου ή  στο email supplies@oaka.gr έως την 19/05/2021.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 19/5/21 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 282/1236.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ   τηλ.    210- 6834520 .

 

 

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ