ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματία                                 Μαρούσι, 12 Μαΐου   2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 277/0710

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                             

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ενός (1) τεμ. laptop για το γραφείο του Η-Μ  του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ,0710 έως 19.05.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια 1 τεμ.  laptop  Ενδεικτικός τύπος:

HP – PROBOOK 470 ES

NOTEBOOK 173’’

FULL HD 1920X1080

CPU:INTEL CORE 15 8250U

1,66 HZ

RAM: 8EB 17B GDD

CPU:NVIDIA GE FORGE 930MX

WINDOWS 10

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου ή  στο email supplies@oaka.gr έως την 19/05/2021.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 19/5/21 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 277/0710.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   Θ. ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ    τηλ.    210- 6834431 .

 

 

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                             ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ