ΑΔΑΜ: 21PROC008589452-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                    Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                              Ανάρτητεο στο Διαδίκτυο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματία                                                         Μαρούσι, 12 Μαίου  2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 294/0032.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                    ΟΙΦ

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων (καρέκλες εργασίας),  σύμφωνα με την με αρ. 294/0032 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης Υλικού. ( ημερομηνία υποβολής έως 24.05.2021),προϋπολογισμού, 9.500,00€ + ΦΠΑ

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Μεταφορά και Συναρμολόγηση καρεκλών γραφείου,  σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Απαιτήσεις:

 

              

  • 95 τεμ. Εργονομικές Υφασμάτινες καρέκλες Γραφείου, με ρύθμιση ύψους, ρύθμιση κλίσης και ύψους πλάτης, οσφυική υποστήριξη και υποβραχιόνια. Η ποιότητα των υλικών κατασκευής του σκελετού, της υφασμάτινης έδρας ,  των μηχανισμών καθώς και τα αφρώδη υλικά να είναι σύμφωνα με τις καλύτερες προδιαγραφές αντοχής και ασφάλειας. Η αντοχή βάρους θα πρέπει να είναι εως 150 κιλά. Τα δείγματα των καρεκλών της προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν την Οικονομο-Τεχνική προσφορά και να κατατεθούν έως την τελευταία ημέρα υποβολής τους. Η συναρμολόγηση των καρεκλών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει Εγγύηση καλής λειτουργίας και ανθεκτικότητας των υλικών τουλάχιστον για Πέντε (5) έτη.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 24.05.2021, ΩΡΑ 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (25.05.2021 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Οικονομικές  προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 294/0032,  ή δεν θα συνοδεύονται από ΔΕΙΓΜΑΤΑ καρεκλών δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες των ειδών μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αλεξία Ζώη  τηλ. 210-6868142.

 

 

                                                                                          Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

     ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ