ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταματία Ανδρέαδη                                                        Μαρούσι, 06 Μαΐου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 242/4583

                                21PROC008563625

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) σύμφωνα με την με αρ. 242/4583 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 17/05/2021)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) μπροστά από το Κεντρικό Στάδιο. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εισήγηση 4583

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) στο Κεντρικό Στάδιο    του ΟΑΚΑ

 

                Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια και την τοποθέτηση μειωτών ταχύτητας για την δημιουργία  τεσσάρων εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος  μήκους 7,5  μέτρων καθεμία,   με σκοπό την  μείωση της ταχύτητας των διερχομένων αυτοκινήτων μπροστά από το Κεντρικό Στάδιο και την προστασία των πεζών.

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm)

(ΜΧΠΧΥ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Μεσαίο 60Χ50Χ3,2 56
2 ακριανό 60Χ20Χ3,2 8

 

Οι μειωτές ταχύτητας  θα πρέπει να είναι από  σκληρό λάστιχο  (καουτσούκ)  μαύρου χρώματος, απόλυτα  αντιολισθηροί, να προσφέρουν δε υψηλή ορατότητα καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας και  με όλες τις καιρικές συνθήκες.

Η επάνω επιφάνειά τους θα είναι επιστρωμένη με  έντονες κίτρινες ταινίες,  υψηλής αντανακλαστικότητας  ώστε  να γίνονται αντιληπτοί από τους οδηγούς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η στερέωσή τους στο έδαφος (άσφαλτος)  θα γίνεται με τα κατάλληλα upat δαπέδου και βίδες με ροδέλες, μικρούλικά τα οποία θα υπάρχουν στη συσκευασία του κάθε τεμαχίου.

 
   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

                Η κατ΄αποκοπή  τιμή της προσφοράς περιλαμβάνει  τόσο την προμήθεια  των απαιτούμενων αρίστης ποιότητας υλικών, μικροϋλικών &  εξαρτημάτων που θα χρειαστούν, όσο και την απαιτούμενη  εργασία  τοποθέτησής τους,  για την πλήρη εκτέλεση και την άψογη εμφάνιση του όλου έργου.

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 17/05/2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 18/05/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 242/4583.

 

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ