ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΑΝΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                                Μαρούσι,05/05/2021

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.266/6388                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) αφαλοί με μάστερ και μονά κλειδιά μήκους 6,5cm (ως δείγμα) 20 τεμάχια, Β) αφαλοί με μάστερ και μονά κλειδιά μήκους 10 cm (ως δείγμα) 15 τεμάχια, σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α.  (αρ. εισηγ, 266/6388/15/04/2021) .

 

   

   

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 13/05/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 266/6388. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Ανδρεάδη Σταματία 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ