ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματία                                 Μαρούσι, 5 Μαΐου   2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:237/1208

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  21PROC008556316

                                            

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  χλοοκοπτικού τρακτέρ RIDER για τις ανάγκες  του ΟΑΚΑ  , (χλοοκοπή Προπονητηρίων και χλοοταπήτων Κεντρικού Σταδίου )  ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Πρασίνου   (εισηγ,1208 έως 12.05.21).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια    :

 

  • 1 τεμ. χλοοκοπτικό τρακτέρ RIDER Huqsvarna RC 320TS  με πλαίσιο κοπής 112 cm  .

   

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 12/05/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 237/1208. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 13/05/2021 , ημέρα Πέμπτη   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 9.500,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ   τηλ.    210- 6834520  .

 

 

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ