ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                              Μαρούσι,05/05/2021

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.245/0998                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: Φορητός Η/Υ  ,σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Συντήρησης Μηχανημάτων του ΟΑΚΑ  (αρ. εισηγ, 245/0998/31-03-2021) .                   

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ               

Τεχνικά Χαρακτηριστικά                   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣΚατά προτίμηση DELL        

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   Πολυπύρηνος επεξεργαστής τελευταίας γενεάς Intel ή AMD                       

ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ (RAM)             ≥ 8 GB  

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  SSD   ≥240 GB                

ΟΘΟΝΗ                  17.3’’ Ανάλυση ≥1920×1080                                       

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS 10 64-bit, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ    

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ                 ΝΑΙ              

 

 

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 12/05/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 245/0998. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.  Ανδρεάδη Σταματία 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ