ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                           21PROC008308222

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 19 Mαρτίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.:  82/1466, 23/1454.

                                                            ΑΔΑΜ: 19PROC004857124

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά Αδρανών Υλικών (εισηγ,1466 & 1454 ημερομηνία υποβολής εως 29.03.2021). Προϋπολογισμός  1.800,00€ πλεον ΦΠΑ

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή οικονομικών προσφορών για την:

 

  • Προμήθεια και μεταφορά  Αδρανών Υλικών για την αποκατασταση ζημιών στον περιβάλλοντα χωρο του ΟΑΚΑ, συμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις προδιαγραφές για την προμήθεια και μεταφορά   αδρανών υλικών  στο Ολυμπιακό Στάδιο, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επούλωση λάκκων και την βελτίωση της βατότητας του περιβάλλοντος χώρου του Σταδίου.

Τα συγκεκριμένα αδρανή υλικά θα είναι:

  1. 24 tn  βότσαλο ποταμίσιο, κοκκομετρικής διαβάθμισης 2-8 χιλ., χρώματος μπεζ.
  1. 24 tn άμμος μπετού, χρώματος μπεζ.

Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνει εντός του Ολυμπιακού Σταδίου,  σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

 

Στην προσφορά θα αναγράφεται χωριστά η τιμή ανά tn για το κάθε προϊόν, και το κόστος μεταφοράς.

          

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 29.03.2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (30.03.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ οι αριθμοί εισήγησης 82/1466 και 23/1454.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ