ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,17/03/2021

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.129/0082                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

                                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ:H-Μ Εγκαταστάσεων

                                                                                            

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: α)1(ένα)Facom θήκη με 7 κλειδιά άλλεν με λαβή,β)1(ένα) Facom κασσετίνα με καστάνια ½ και ¼ υψηλής αντοχής με ρόδες που περιλαμβάνει:καστάνια ¼ με στρογγυλή κεφαλή-καρυδάκια-προέκταση-σταυρό-κατσαβιδολαβή-καστάνια1/2-καρυδάκια SH1027mm προέκταση-σταυρό-κασετίνα και θήκη Mbox μεσαίου μεγέθους,γ1(ένα))Fαcom σετ 12 γερμανοπολύγωνων κλειδιών,δ)1(ένα)Facom Fs450 εργαλειοθήκη υψηλής αντοχής με ρόδες, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ  (αρ. εισηγ, 129/0082/2021) .

                                                                                                       

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 26/03/21 και στις ώρες από 10 π.μ μέχρι 13 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 129/0082. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.Θ Κυρουσης 210-6868451-2106868450.

 

   

   Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ