ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,16 Μαρτίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                              Αριθμ.Πρωτ.: 138/0862

ΤΗΛ : 210-6834569

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                               21PROC008287378

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση ηλεκτροδότησης πίνακα στο χώρο του πάρκινκ χορηγών του ΟΑΚΑ ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,0862 έως 24.03.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί τηναποκατάσταση ηλεκτροδότησης πίνακαη οποία περιλαμβάνει :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 24/03/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 138/0862. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 26/03/2021 , ημέρα Παρασκευή   στις 10.00πμ. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 5.500,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες κ.   Θ. ΚΥΡΟΥΣΗΣ    τηλ.    210- 6834762 ,6868450 -451.

 

 

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ