ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 81/0971

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                             21PROC008165503

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μπαταριών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Συντήρηση Μηχανημάτων     (εισηγ,0971 έως 26.02.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  μπαταριών TROJAN βαθιάς εκφόρτησης:

30  τεμ. μπαταρίες 6V-225Ah

18 τεμ. μπαταρίες 8V-170Ah

6 τεμ.  μπαταρίες 12V-130Ah για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα  του  ΟΑΚΑ  .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 26/02/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 81/0971. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 1/03/2021 , ημέρα Δευτέρα   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 9.500,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Γ. ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ     τηλ.    210- 6834572 .

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ